สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
                                        
          
แผนที่ครูอ๊อตสอนขับรถยนต์ ศิริราช      http://maps.google.co.th/maps

 

 

      เรียนรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง
         เรียนรู้เรื่องกฎจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                เรียนรู้จักการบำรุงและรักษาแก้ไขปัญหาเรื้องรถยนต์เบื้องต้น
                      เรียนรู้ในการขับมีวินัยและมารยาทในการขับรถยนต์ที่ดี
                                  เข้าใจในความสามารถในการขับรถยนต์ไปใช้ขับรถยนต์
                                           ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และนำไปประกอบอาชีพได้

                                                   *  ขอขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านตลอด*

view