http://www.kruaon.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 เกียวกับเรา

 ขันตอนการสอน

 หลักสูตร

 ประกันภัย

โรงเรียนสอนขับรถยนต์ครูอ๊อด เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนและอบรมใบขับขี่

 🚦 ก่อนขับรถ เรียนรู้กฎ ลดอุบัติเหตุ 🚦 

สอนโดย ครูอ๊อต-ครูอ้อน ทีมีประสบการณ์  

    

เกี่ยวกับเรา

สอนโดย ครูอ๊อดและครูอ้อน ดำเนินการสอนภายใต้การกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับรถมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นนักขับรถที่มีคุณภาพ

โรงเรียนสอนขับรถครูอ๊อด จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง อบรม สอบใบขับขื่ที่โรงเรียน โดยไม่ต้องไปขนส่ง  ครูฝึกและสนาม

ได้มาตรฐาน รับรองผล ในการเรียนการสอน โดยเปิดสอน  หลักสูตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

     อบรมที่โรงเรียน       

                                                                                                     

 ทดสอบสายตา   

                                                                                                                                                       

สอนมานานกว่า  33 ปี # มีครูผู้หญิงสอน  #ครูสอนใจดีไม่ดุ

 "สอน อบรม   สอบใบขับขี่ ที่โรงเรียน โดยไม่ต้องไปสอบใบขับขี่ที่ขนส่ง"

อัตราค่าเรียน รถยนต์ 15 ชม. 5,500 บาท (บริการรับส่งตลอดหลักสูตร ตามจุดรับส่ง)
15 ชม. 5000 บาท (บริการรับส่งตามจุดรับส่ง วันอบรมสอบเดินทางไปเองเจอกันที่สนาม)
15 ชม. 4700 บาท (เจอกันที่สนามฝึกขับรถ)
***สำหรับหลักสูตรที่ขับคล่องแล้ว 4000 บาท
หลักสูตรรถจักรยานยนต์ 1000 บาท ( ขับคล่องแล้ว)  ### ทุกหลักสูตรยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ### 

สอนเป็นรายบุคคล เริ่มสอนตั้งแต่เวลา    7.00 น. – 21.00 น.
👉🏻 บริการรับส่งฟรี 👉🏻
 ศิริราช พรานนก ปิ่นเกล้า พระรามแปด เชนทรัลปิ่นเกล้า วัดศรีประวัติ ,วัดส้มเกลี้ยง 
วัดพระเงิน กันตนา ศาลายา (เจ้าของสอนเอง) สอนเป็นรายบุคคล
📞โทรนัดเวลาเรียนกับครูอ้อน โทร.0894843297- 0949419878  มีครูสุภาพสตรีสอน 
ศิริราช หมู่บ้านสำเร็จวิวล์ 6 รับส่ง ตามจุดที่นัด เชนทรัลปิ่นเกล้า พาต้า 
และเส้นรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีซอยวัดศรีประวัติ - ซอยวัดส้มเกลี้ยง พระเงิน กันตนา พระนอน

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

 (สอบอบรมที่โรงเรียน) สอนโดย ครูอ๊อต-ครูอ้อน ทีมีประสบการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

และมีความชำนาญในการสอนด้านนี้โดยเฉพาะจึงกล้ารับประกันการสอนที่แน่นอนจากการสอนระยะเวลาที่ยาวนานย่อมเป็นหลักประกันอย่างดี  และหวังว่าคงได้รับความไว้วางใจจากท่านได้เปิดสอนมาเป็นเวลานานกว่า 33 ปี เรียนรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง เรียนรู้เรื่องกฎจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้จักการบำรุงและรักษาแก้ไขปัญหาเรื้องรถยนต์เบื้องต้น เรียนรู้ในการขับมีวินัยและมารยาทในการขับรถยนต์ที่ดีเข้าใจในความสามารถในการขับรถยนต์ไปใช้ขับรถยนต์ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพได้                                                                                                                                                

ขอขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านตลอด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ครูอ๊อด  มีสาขา 2  บริการรับส่ง  สอนเป็นรายบุคคล   โทรนัดเวลาเรียนกับครูอ้อน📞 - 089-484-3297 /  02-411-3871                                         มีครูสุภาพสตรีสอนจึงได้รับการไว้วางใจจากท่าน    สอนโดยครูอ๊อตและครูอ้อน เจ้าของสอนเอง

🚗 อัตราค่าเรียน🚗  บริการรับส่ง  ( สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่แล้ว )                                                                            การเรียนการสอนของเราจึงเน้น การออกถนนจริงๆ เน้นการเรียนขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน ในชีวิตประจำวัน                                          เรียนวันเสาร์-อาทิตย์-จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี      (โดยสามารถเรียนได้ไม่เกิน วันละ 2 ชั่วโมงต่อวัน)

ในการเรียนขับรถแบ่งออกเป็นคอร์ส  คอร์สละ  6  ชั่วโมง  10 ชั่วโมง   
เกียร์ออโต้ 
🏷️ 6 ชั่วโมง      3,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                               
🏷️ 10 ชั่วโมง   4,000  บาท                                                                                                                                                                                                                                                                             
👉🏻 บริการรับส่งฟรี 👉🏻จุดรับส่ง
 
ศิริราช พรานนก ปิ่นเกล้า พระรามแปด  วัดศรีประวัติ ,วัดส้มเกลี้ยง 
วัดพระเงิน กันตนา ศาลายา หมู่บ้านสำเร็จวิวล์ 6 รับส่ง ตามจุดที่นัด เชนทรัลปิ่นเกล้า พาต้า 
และเส้นรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีซอยวัดศรีประวัติ -  กันตนา พระนอน
บริหารงานโดย ครูอ๊อต-ครูอ้อน (เจ้าของสอนเอง) ขอรับรองผลในการเรียนการสอน  และสอบใบอนุญาต  
🚙  สาขา 1 ศิริราช   1095/2 ถ. อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700                                                                                                                             
🚙  สาขา 2  79/96 หมู่บ้านสำเร็จวิวล์ 6ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
รียนวันหนึ่งมากกว่า 2 ชม
ที่จะช่วยในการขับขี่ด้วยความปลอดภัย และหลักเลี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน        
1. ผู้ขับขี่ ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและคาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ   
2. ผู้ขับขี่ ต้องทิ้งระยะทางอย่างเพียงพอระหว่างยานพาหนะของตนกับสิ่งรอบข้างเพื่อที่จะสามารถ
    หยุด ได้ทันเวลา  หากมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น                             
.ผู้ขับขี่ต้องทราบสิทธิ์ ในการใช้ทางในแต่ละสถานการณ์และต้องเคารพสิทธิ์นั้น         
4. เมื่อมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น ผู้ขับขี่ต้องทราบถึงการรับมื่อกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่างๆเพื่อหลีก
    เลี่ยง หรือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้น                                     
5. ผู้ขับขี่ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะไม่อยู่ในสภาพที่จะขับขี่ได้อย่างปลอดภัย
 เกิดอันตรายดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคน        
 📌 การสอบภาคปฏิบัติ 📌
1.ขับรถเดินหน้าตรง ถอยหลังตรง ห้ามชนเสาหลัก                                                                                                                                                                                                                                             
2.ขับรถเดินหน้าเทียบขอบทาง ห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร                                                                                                                                                                                                                                          
3.ขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างทางซ้ายมือ โดยปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน 7 ครั้ง                            
 📚จองเวลาเรียน  📚
.โอนเงินมัดจำบัญชีออมทรัพย์   ธนาคารไทยพาณิชย์   
🏧 เลขที่บัญชี 4010562711 ชื่อบัญชี ณีรนุช โพธิตระกาล จำนวนเงิน 1,000  บาท                              
1.แจ้งชื่อจริงนามสกุล , วันเวลา, เบอร์โทรที่ติดต่อได้                                                                                
2.ชำระเงินเต็มจำนวนส่วนที่เหลือกับทางครูอ๊อตในการเรียนครั้งแรก                                                        
3.เมื่อท่านลงทะเบียนเรียนแล้ว ต้องเรียนให้จบภายใน 50 วัน นับจากวันที่เริ่มเรียน
5.เมื่อท่านลงทะเบียนเรียนแล้ว ทางครูอ๊อตไม่คืนค่าเรียนไม่ว่ากรณีใด 
6.ทางครูอ๊อตไม่อนุญาตให้พาบุคคลอื่นนั่งรถไปด้วยขณะทำการเรียนขับรถ
  มีครูสุภาพสตรีสอนจึงได้รับการไว้วางใจจากท่าน***ก่อนขับรถ เรียนรู้กฎ ลดอุบัติเหตุ** ***ได้เปิดสอนมาเป็นเวลานานกว่า 33 ปี ***                                                                                                                                                                 
 เน้นการขับบนถนนจริง  
สอนมารยาทและกฎจราจรในการขับรถประจำวัน เพื่อผู้เรียนสามารถขับรถได้อย่างถูกวิธีในการจราจรจริงปลอดภัยตลอดการเรียนรู้
ด้วยการดูแลของครูผู้สอนใกล้ชิดติดตั้งเบรคด้านครูผู้ฝึกสอนและการประกันภัยรถยนต์ดูแลการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
สอนท่าสอบจริงแนะนำหลักการที่พัฒนาได้ผลจริงแนะแนวข้อสอบหลักสูตรการสอน อธิบายระบบภายในต่างๆ
แนะนำวิธีปฎิบัติที่ถูกต้อง และช่วยยืดอายุ การใช้งานของรถสอนวิธีการจับพวงมาลัยสอนวิธีการสตาร์ท ออกตัว และหยุด
อย่างนุ่มนวลสอนวิธีการการใช้เกียร์ตามระดับความเร็ว สอนวิธีการเลี้ยว การแซง การเปลี่ยนช่องทางการถอยหลังเข้าจอด
การจอดชิดขอบฟุตบาท สอนเทคนิคการทำท่าสอบใบขับขี่

                                                                                                                                                                               


⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

  เอกสารการสอบใบขับขี

📌 1.บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนา ( อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ )

📌 2.ใบรับรองแพทย์ ( ไม่เกิน 1 เดือน )

 📌 3.กรณีชาวต่างชาติ ใช้พาสปอร์ต และหลักฐานจากสถานทูต

    🚦 ขออนุญาตเอารูปลงนะครับ ขอขอบคุณครับ 🚦                                                                                                            

:เย้ๆๆๆ ได้ใบขับขี่แล้วคร้าเย้ๆๆๆ ในที่สุดก็มีใบขับขี่เป็นของตัวเองสักที ขอขอบคุณครูอ้อนที่นั่งรถไปเที่ยวกับยุ้ยทุกวัน แถมยังช่วยดูแลความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม

                

โรงเรียนสอนขับรถยนต์ครูอ๊อด เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนและอบรมใบขับขี่

 🚦 ก่อนขับรถ เรียนรู้กฎ ลดอุบัติเหตุ 🚦 

สอนโดย ครูอ๊อต-ครูอ้อน ทีมีประสบการณ์  

    

เกี่ยวกับเรา

สอนโดย ครูอ๊อดและครูอ้อน ดำเนินการสอนภายใต้การกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับรถมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นนักขับรถที่มีคุณภาพ

โรงเรียนสอนขับรถครูอ๊อด จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง อบรม สอบใบขับขื่ที่โรงเรียน โดยไม่ต้องไปขนส่ง  ครูฝึกและสนาม

ได้มาตรฐาน รับรองผล ในการเรียนการสอน โดยเปิดสอน  หลักสูตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

     อบรมที่โรงเรียน       

                                                                                                     

 ทดสอบสายตา   

                                                                                                                                                       

สอนมานานกว่า  33 ปี # มีครูผู้หญิงสอน  #ครูสอนใจดีไม่ดุ

 "สอน อบรม   สอบใบขับขี่ ที่โรงเรียน โดยไม่ต้องไปสอบใบขับขี่ที่ขนส่ง"

อัตราค่าเรียน รถยนต์ 15 ชม. 5,500 บาท (บริการรับส่งตลอดหลักสูตร ตามจุดรับส่ง)
15 ชม. 5000 บาท (บริการรับส่งตามจุดรับส่ง วันอบรมสอบเดินทางไปเองเจอกันที่สนาม)
15 ชม. 4700 บาท (เจอกันที่สนามฝึกขับรถ)
***สำหรับหลักสูตรที่ขับคล่องแล้ว 4000 บาท
หลักสูตรรถจักรยานยนต์ 1000 บาท ( ขับคล่องแล้ว)  ### ทุกหลักสูตรยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ### 

สอนเป็นรายบุคคล เริ่มสอนตั้งแต่เวลา    7.00 น. – 21.00 น.
👉🏻 บริการรับส่งฟรี 👉🏻
 ศิริราช พรานนก ปิ่นเกล้า พระรามแปด เชนทรัลปิ่นเกล้า วัดศรีประวัติ ,วัดส้มเกลี้ยง 
วัดพระเงิน กันตนา ศาลายา (เจ้าของสอนเอง) สอนเป็นรายบุคคล
📞โทรนัดเวลาเรียนกับครูอ้อน โทร.0894843297- 0949419878  มีครูสุภาพสตรีสอน 
ศิริราช หมู่บ้านสำเร็จวิวล์ 6 รับส่ง ตามจุดที่นัด เชนทรัลปิ่นเกล้า พาต้า 
และเส้นรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีซอยวัดศรีประวัติ - ซอยวัดส้มเกลี้ยง พระเงิน กันตนา พระนอน

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

 (สอบอบรมที่โรงเรียน) สอนโดย ครูอ๊อต-ครูอ้อน ทีมีประสบการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

และมีความชำนาญในการสอนด้านนี้โดยเฉพาะจึงกล้ารับประกันการสอนที่แน่นอนจากการสอนระยะเวลาที่ยาวนานย่อมเป็นหลักประกันอย่างดี  และหวังว่าคงได้รับความไว้วางใจจากท่านได้เปิดสอนมาเป็นเวลานานกว่า 33 ปี เรียนรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง เรียนรู้เรื่องกฎจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้จักการบำรุงและรักษาแก้ไขปัญหาเรื้องรถยนต์เบื้องต้น เรียนรู้ในการขับมีวินัยและมารยาทในการขับรถยนต์ที่ดีเข้าใจในความสามารถในการขับรถยนต์ไปใช้ขับรถยนต์ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพได้                                                                                                                                                

ขอขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านตลอด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ครูอ๊อด  มีสาขา 2  บริการรับส่ง  สอนเป็นรายบุคคล   โทรนัดเวลาเรียนกับครูอ้อน📞 - 089-484-3297 /  02-411-3871                                         มีครูสุภาพสตรีสอนจึงได้รับการไว้วางใจจากท่าน    สอนโดยครูอ๊อตและครูอ้อน เจ้าของสอนเอง

🚗 อัตราค่าเรียน🚗  บริการรับส่ง  ( สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่แล้ว )                                                                            การเรียนการสอนของเราจึงเน้น การออกถนนจริงๆ เน้นการเรียนขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน ในชีวิตประจำวัน                                          เรียนวันเสาร์-อาทิตย์-จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี      (โดยสามารถเรียนได้ไม่เกิน วันละ 2 ชั่วโมงต่อวัน)

ในการเรียนขับรถแบ่งออกเป็นคอร์ส  คอร์สละ  6  ชั่วโมง  10 ชั่วโมง   
เกียร์ออโต้ 
🏷️ 6 ชั่วโมง      3,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                               
🏷️ 10 ชั่วโมง   4,000  บาท                                                                                                                                                                                                                                                                             
👉🏻 บริการรับส่งฟรี 👉🏻จุดรับส่ง
 
ศิริราช พรานนก ปิ่นเกล้า พระรามแปด  วัดศรีประวัติ ,วัดส้มเกลี้ยง 
วัดพระเงิน กันตนา ศาลายา หมู่บ้านสำเร็จวิวล์ 6 รับส่ง ตามจุดที่นัด เชนทรัลปิ่นเกล้า พาต้า 
และเส้นรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีซอยวัดศรีประวัติ -  กันตนา พระนอน
บริหารงานโดย ครูอ๊อต-ครูอ้อน (เจ้าของสอนเอง) ขอรับรองผลในการเรียนการสอน  และสอบใบอนุญาต  
🚙  สาขา 1 ศิริราช   1095/2 ถ. อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700                                                                                                                             
🚙  สาขา 2  79/96 หมู่บ้านสำเร็จวิวล์ 6ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
รียนวันหนึ่งมากกว่า 2 ชม
ที่จะช่วยในการขับขี่ด้วยความปลอดภัย และหลักเลี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน        
1. ผู้ขับขี่ ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและคาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ   
2. ผู้ขับขี่ ต้องทิ้งระยะทางอย่างเพียงพอระหว่างยานพาหนะของตนกับสิ่งรอบข้างเพื่อที่จะสามารถ
    หยุด ได้ทันเวลา  หากมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น                             
.ผู้ขับขี่ต้องทราบสิทธิ์ ในการใช้ทางในแต่ละสถานการณ์และต้องเคารพสิทธิ์นั้น         
4. เมื่อมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น ผู้ขับขี่ต้องทราบถึงการรับมื่อกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่างๆเพื่อหลีก
    เลี่ยง หรือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้น                                     
5. ผู้ขับขี่ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะไม่อยู่ในสภาพที่จะขับขี่ได้อย่างปลอดภัย
 เกิดอันตรายดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคน        
 📌 การสอบภาคปฏิบัติ 📌
1.ขับรถเดินหน้าตรง ถอยหลังตรง ห้ามชนเสาหลัก                                                                                                                                                                                                                                             
2.ขับรถเดินหน้าเทียบขอบทาง ห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร                                                                                                                                                                                                                                          
3.ขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างทางซ้ายมือ โดยปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน 7 ครั้ง                            
 📚จองเวลาเรียน  📚
.โอนเงินมัดจำบัญชีออมทรัพย์   ธนาคารไทยพาณิชย์   
🏧 เลขที่บัญชี 4010562711 ชื่อบัญชี ณีรนุช โพธิตระกาล จำนวนเงิน 1,000  บาท                              
1.แจ้งชื่อจริงนามสกุล , วันเวลา, เบอร์โทรที่ติดต่อได้                                                                                
2.ชำระเงินเต็มจำนวนส่วนที่เหลือกับทางครูอ๊อตในการเรียนครั้งแรก                                                        
3.เมื่อท่านลงทะเบียนเรียนแล้ว ต้องเรียนให้จบภายใน 50 วัน นับจากวันที่เริ่มเรียน
5.เมื่อท่านลงทะเบียนเรียนแล้ว ทางครูอ๊อตไม่คืนค่าเรียนไม่ว่ากรณีใด 
6.ทางครูอ๊อตไม่อนุญาตให้พาบุคคลอื่นนั่งรถไปด้วยขณะทำการเรียนขับรถ
  มีครูสุภาพสตรีสอนจึงได้รับการไว้วางใจจากท่าน***ก่อนขับรถ เรียนรู้กฎ ลดอุบัติเหตุ** ***ได้เปิดสอนมาเป็นเวลานานกว่า 33 ปี ***                                                                                                                                                                 
 เน้นการขับบนถนนจริง  
สอนมารยาทและกฎจราจรในการขับรถประจำวัน เพื่อผู้เรียนสามารถขับรถได้อย่างถูกวิธีในการจราจรจริงปลอดภัยตลอดการเรียนรู้
ด้วยการดูแลของครูผู้สอนใกล้ชิดติดตั้งเบรคด้านครูผู้ฝึกสอนและการประกันภัยรถยนต์ดูแลการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
สอนท่าสอบจริงแนะนำหลักการที่พัฒนาได้ผลจริงแนะแนวข้อสอบหลักสูตรการสอน อธิบายระบบภายในต่างๆ
แนะนำวิธีปฎิบัติที่ถูกต้อง และช่วยยืดอายุ การใช้งานของรถสอนวิธีการจับพวงมาลัยสอนวิธีการสตาร์ท ออกตัว และหยุด
อย่างนุ่มนวลสอนวิธีการการใช้เกียร์ตามระดับความเร็ว สอนวิธีการเลี้ยว การแซง การเปลี่ยนช่องทางการถอยหลังเข้าจอด
การจอดชิดขอบฟุตบาท สอนเทคนิคการทำท่าสอบใบขับขี่

                                                                                                                                                                               


⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

  เอกสารการสอบใบขับขี

📌 1.บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนา ( อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ )

📌 2.ใบรับรองแพทย์ ( ไม่เกิน 1 เดือน )

 📌 3.กรณีชาวต่างชาติ ใช้พาสปอร์ต และหลักฐานจากสถานทูต

    🚦 ขออนุญาตเอารูปลงนะครับ ขอขอบคุณครับ 🚦                                                                                                            

:เย้ๆๆๆ ได้ใบขับขี่แล้วคร้าเย้ๆๆๆ ในที่สุดก็มีใบขับขี่เป็นของตัวเองสักที ขอขอบคุณครูอ้อนที่นั่งรถไปเที่ยวกับยุ้ยทุกวัน แถมยังช่วยดูแลความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม

                

view

สอบใบขับขี่+กฏหมายด้วยรถยนต์

เครื่องหมายจราจรต่างๆ

เทคนิคการขับรถเกียร์ธรรมดา

กฎหมาย ตำรวจจราจรกับการยึดใบขับขี่

ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร

เทคนิคการขับรถเกียร์ออโต้

วิธีขับรถเกียร์ออโต้ vios+ขับรถเกียร์ออโ

view