สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
โดยฝึกหัดเมื่อเริ่มเรียนทันที
สอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์โดยไม่ต้องจองคิว  สอบใบอนุญาตขับขี่ทุกวันพุธ
หลักสูตรการเรียน การสอน
อัตราค่าเรียน 
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์-จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี    เรียนวันละ   2  ชั่วโมง  หยุดเรียนวันศุกร์
เกียร์ออโต้  8  ชั่วโมง   2,300  บาท    12  ชั่วโมง  3,500 บาท    16  ชั่วโมง  4,700   บาท
เกียร์กระปุก   8  ชั่วโมง  3,000 บาท  12  ชั่วโมง 4,700  บาท   16  ชั่วโมง  6,300  บาท 
เกียร์กระปุก โตโยต้า วีโก้แชมป์
วิธีการสอนใช้หลักสูตรการสอนแบบใหม่ของกรมการขนส่
ใช้เวลาในการสอบใบอนุญาตขับขี่ เพียง 1วัน  อบรมตามระเบียบกรมขนส่ง  

ประกอบด้วย  ภาคทฤษฎี   ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมง การอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี จํานวน 5 ชั่วโมงความคิดเห็น
สิทธิพงษ์ สุขจิตต์
view