http://www.kruaon.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 เกียวกับเรา

 ขันตอนการสอน

 หลักสูตร

 ประกันภัย

ลดค่าเรียน

ลดค่าเรียน
หลักสูตรใหม่เริ่มสอน
เรียนพร้อมสอบที่โรงเรียน
สอนขับรถยนต์ หลักสูตร 15 ชั่วโมง ราคา 5,500 บาท
 ครูอ๊อด เปิดให้บริการทุกวันวัน สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00
1.วิชาที่สอน หลักสูตร สอนขับรถยนต์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี มีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถยนต์ จำนวน 5 ชั่งโมง ประกอบด้วย
1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จำนวน 2 ชั่งโมงมีเนื้อหาดังนี้-
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก- กฎหมายว่าด้วยรถยนต์-
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก- กฎหมายว่าด้วยทางหลวง-
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ- ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและความรับผิดชอบ2.ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัยจำนวน 2 ชั่วโมง มีเนื้อหาดังนี้-
เทคนิคการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย- มารยาทการขับรถยนต์- สาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุ3.ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมภายในรถยนต์จำนวน 1 ชั่งโมง
- ส่วนประกอบที่สำคัญและพื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์- การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็คประจำวัน
บริการรับส่งฟรี
สาขา 1  เลขที่  1095/2    ถ.อรุณอมรินทร์   แขวงศิริราช   เขตบางกอกน้อย   ก.ท.ม   10700  
จุดรับส่งที่ 1. เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
จุดรับส่งที่ 2. ซอยวัดศรีประวัติ ซอยวัดส้มเกลี้ยง
                                                                                                                      จุดรับส่งที่ 2. ซอยวัดศรีประวัติ ซอยวัดส้มเกลี้ยง
สอนเป็นรายบุคคลเปิดทำการ  
สอนทุกวัน  ตั้งแต่ 09.00 น – 21.00 น.
โทร.02-411-3871 -ครูอ้อน-089-484-3297-ครูอ๊อด-094-968-5258

สอนขับออกถนนจริงโดยเน้นประสบการณ์และบนถนนใหญ่

Tags : โรงเรียนสอนขับรถยนต์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

สอบใบขับขี่+กฏหมายด้วยรถยนต์

เครื่องหมายจราจรต่างๆ

เทคนิคการขับรถเกียร์ธรรมดา

กฎหมาย ตำรวจจราจรกับการยึดใบขับขี่

ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร

เทคนิคการขับรถเกียร์ออโต้

วิธีขับรถเกียร์ออโต้ vios+ขับรถเกียร์ออโ

view